ИПАЗР

Национален център за научна, приложна и обслужваща дейност  в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията. 

Той е част от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА)

Наследник е на бившите: 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ И АГРОЕКОЛОГИЯ "Н. ПУШКАРОВ"

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (НИМЕСС-София), 
ИНСТИТУТ ПО ХИДРОТЕХНИКА И МЕЛИОРАЦИИ (ИХМ-София)
и

ИНСТИТУТ ПО ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА-КостинбродНОВИНИ


 Word soil day.jpg ПОКАНА  Stop Soil Eros.jpg

  СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”  

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ”

БЪЛГАРСКО ПОЧВОВЕДСКО ДРУЖЕСТВО

 

Ви канят да отбележим заедно

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА

ТЕМА НА 2019 ГОДИНА:

ДА СПРЕМ ЕРОЗИЯТА НА ПОЧВАТА,

ДА СПАСИМ НАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

на 5 декември 2019 г. от 11.00 часа

в Националния музей „Земята и Хората”,

 Бул. „Черни Връх” № 4, София