ИПАЗР

Национален център за научна, приложна и обслужваща дейност  в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията. 

Той е част от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА)

Наследник е на бившите: 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ И АГРОЕКОЛОГИЯ "Н. ПУШКАРОВ"

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (НИМЕСС-София), 
ИНСТИТУТ ПО ХИДРОТЕХНИКА И МЕЛИОРАЦИИ (ИХМ-София)
и

ИНСТИТУТ ПО ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА-КостинбродНОВИНИ


 

eco_session.png 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ”

БЪЛГАРСКО ПОЧВОВЕДСКО ДРУЖЕСТВО

 ФНТС – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 ОРГАНИЗИРАТ

  НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 “ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

 

на 10 и 11 октомври 2019 г. от 9.30 часа

във ФНТС, гр. София 1000, ул. “Г. С. Раковски” № 108 

МАТЕРИАЛИ НА НАУЧНАТА СЕСИЯ

1.  Програма

2. Резюмета

3. Постерни доклади