Контакти

ИПАЗР "Н. Пушкаров"

1331 Сoфия, ул."Шосе Банкя" №7

Тел.:  02/9059 600 - секретар на Директора  

02/9059 602 - Зам.-Директор - наука

02/9059 603 - Зам.-Директор - внедряване 

           02/9059 606 - Научен секретар

02/9059 610 - Гл. счетоводител

0879 537 370 - Бюро за почвени проби

Е-mail:soil@mail.bg