Почвени проби

       Вземането на пробите е отговорна и много важна част за крайните резултати от агрохимичния анализ. Ето защо е необходимо да се спазват следните правила:

1.  Преди да се пристъпи към вземане на почвени проби е необходимо да се свържете с ИПАЗР”Н.Пушкаров” на посочените адреси и телефони за указания;

    2.  За охарактеризиране на дадения участък независимо от големината, площта се разделя на модулни единици:

-  при малки по площ производствени участъци заети с интензивни култури (зеленчуци и бостанни видове) до 20 дка се вземат на всеки 5 дка по една средна проба на съответната дълбочина от различни места на модулната единица;

- от площи заети с трайни насаждения почвени проби се вземат съобразно съществуващия релеф по диагоналите и средата на модула и площта без да се смесват и формиране на осреднена проба на всеки 5 дка;

-  от площи заети с едногодишни полски култури до 500 дка с модулна единица от 40 дка се взема проба от всяка дълбочина;

-  над 500 дка на 100-120 дка по една проба по дълбочина на профила;

                  -  от много големи площи може да се стигне до една средна проба на 400 дка при поддържащо проучване

За справки и запитвания 0879 537 370