Интелектуална борса

Институтът предлага на земеделските производители и производителите на земеделска техника: 

1.      Фамилия машини за садене на луковици- МСЛ -1,6; 3,2; 4,8

2.      Сеялка за зьрнени житни култури СОЗ -1,65

3.      Сеялка за зьрнени житни култури универсална - СОЗУ-1,65

4.      Машина универсална земеделска

– модул за сеитба на окопни култури - МУЗ - 4

– модул за сеене на луковици - МУЗ -1,6

– модул  нож – скоба за изваждане на луковици и клубеноплодни - МУЗ - 1,6

– модул за разсаждане на зеленчуци - МУЗ -1,6

– модул окопаване и внасяне на минерален тор - МУЗ - 1,6

5.      Култиватор универсален навесен торовнасящ - КУНТ - 5,6

6.      Разсадосадачна машина за зеленчуци - РМЗ – 2

7.      Каналокопател-подравнител КП -1,6

8.      Торов улеен апарат за внасяне на минерален тор - ТА- 2

9.      Люпилна количка – ЛК – 1,6

10.  Улеен апарат за внасяне на гранули, пестициди и хербициди - УА-2

11.  Машина за почвообработка и торене -МПТ-3,5

12.  Уредба за дьлбоко торене – УДТ-2,0 и УДТ-3,5

13.  Универсална навесна лозарска машина с откланяща секция-УНЛМ- 2,0

14.  Уредба за дьлбоко торене – УДТ-2,0 и УДТ-3,5

15.  Двуредов окопен култиватор за зеленчуци и картофи;

16.  Роторно-палцева картофовадачка;

17.  Едноредова картофовадачка за мотокултиватор;

18.  Двуредова полуавтоматична садачка за рътени картофи;

19.  Пръскачка за работа с контролирано капково покритие в т.ч. и на наклонени терени;

20.  Универсална пръскачка за дребни фермери;

21.  Технологии, машини и приспособления за прибиране с оглед оползотворяване на отпадната биомаса от полевъдството и лозарството;

22.  Скоба за изваждане на фиданки- СИФ-1;

23.  Универсална нож скоба;

24.  Технология за машинно доене на кози при подредено фиксиране;

25.  Моделни овцевъдни ферми в млечно, комбинирано и вълно-месодайно направление;

26.  Методика за определяне на разходите при лизингова форма на използване на земеделската техника;

27.  Методика за разпределяне на разходите за земеделска техника при сдружаване на производители на земеделска продукция; 

28.  Методика за фирмено образуване на цените на услугите със земеделска техника.

 issappintellectualexchange@gmail.com

 На този адрес може да потърсите от нас решение на вашите проблеми или да направите запитване!