Международна конференция 2015

 Посветена на Международната година на почвите и 140-та годишнина от рождението на Никола Пушкаров“

 «почвата и агротехнологиите в променящия се свят»

11-15 Май, София, България

 

 ЕЛЕКТРОНЕН СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ