Международна конференция 2019

„ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”
 
проведена на 10 и 11 октомври 2019г. 
София 

СБОРНИК с ДОКЛАДИ