Новини

Дата Заглавие
2019-01-02 Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" - Показатели за оценка на кандидатите

2015-09-15 Проект “Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията” - завърши

2015-09-01 Пресконференция за закриване на проект "Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията" - 03.09.2015 от 11 ч. зала "прооф. И.Гарбучев" на ИПАЗР "Н.Пушкаро

2015-07-09 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имоти - Публична държвна собственост

2015-06-15 Представяне на ТЕРМИНОЛОГИЧЕН ЧЕТИРИЕЗИЧЕН (БЪЛГАРСКИ, НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И РУСКИ) Р Е Ч Н И К ПО ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ

2015-06-03 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ акредитиран към НАПОО, организира курс по професия "Агроекология", специалност "Агроекология"

2015-05-22 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ акредитиран към НАПОО, организира курс по „Растителна защита“ – като част от професия ФЕРМЕР, код 621060, специалност ЗЕМЕДЕЛЕЦ , код 6210601

2015-04-01 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, акредитиран към НАПОО, организира курс за професия ФЕРМЕР, код 621060, специалност ЗЕМЕДЕЛЕЦ , код 6210601/Растениевъдство и животновъдство/

2015-03-09 „АГРА’2015” конкурс за иновации, победител в раздел „Машини, инсталации и технологии за животновъдството”

2014-12-01 ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА - 5 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

2014-10-13 Промоция на книга

2014-10-09 Лятно училище- Проект BG051PO001-3.3.06-0042

2014-09-09 Институт по Почвознание, Агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” гр.София, ул.”Шосе Банкя” №7 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

2014-07-17 120 години ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

2014-03-11 Науката в практиката - Безплатни семинари по Мярка 111

2014-03-01 Годишен отчет на Института

2013-10-23 Европейски социален фонд - „Инвестира във вашето бъдеще”

2011-07-06 Търг за отдаване на помещения под наем - Обява

2011-05-02 Търгове за отдаване помещения под наем