Новини

Институт по Почвознание, Агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” гр.София, ул.”Шосе Банкя” №7 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот
 

ОБЯВЛЕНИЕ

Институт по Почвознание, Агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” гр.София, ул.”Шосе Банкя” №7 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на  част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район "Люлин", ул. "Шосе Банкя" № 7, а именно: “БЮФЕТ” с полезна площ – 205. кв.метра, на ет.1, който е част от двуетажна сграда “Хранителен комплекс”с обща застроена площ от 960 кв.метра за срок от 5 (пет) години. Началната тръжна цена на едномесечна наемна цена е в размер на 308 (триста и осем) лева без ДДС. Цена на тръжните документи в размер на 30 (тридесет) лева.

Краен срок да предаване на документите до 16.30 часа на 14.10.2014г. в деловодството на  ИПАЗР „Никола Пушкаров”. Търгът ще се проведе на 15.10 2014 година от 14.00 часа в сградата на Института, находяща се в гр. София, ул. „Шосе Банкя” № 7. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжни книжа всеки  ден от 10.00 до 12.00 ч. от 10.09.2014 г. до 14.10.2014 г. включително.


08:24:33 - 2014-09-09
 
Назад към новините