Новини

Проект “Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията” - завърши
 
Logo young.jpg

Договор № BG051PO001-3.3.06-0042 -  между ИПАЗР "Н.Пушкаров" и МОН

Проект Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията” 

 

Young1.jpg Young2.jpg

Young3.jpg Young4.jpg


06:43:00 - 2015-09-15
 
Назад към новините