Венета Найденова Кръстева

Проф. д-р

vnkrasteva@abv.bg

0885612056 

Публикации
Научна компетентност: Агроекологични ресурси, почвени карти, климат, райониране на селскостопански култури, бонитетна оценка, пригодност на земи за отглеждане на селскостопански култури, методики за бонитетна оценка

Назад