Мартин Димитров Банов

Проф. д-р инж.

0879 53 73 37; 02 9059 603 

banovm@abv.bg 

 

Публикации
Научна компетентност:

Почви, възстановяване на почвеното плодородие, рекултивация, земеделие, устойчиво развитие, устойчиво управление, биологично, органично, икономическа сигурност, добив и преработка на полезни изкопаеми, нарушени и замърсени земи и почви, ремедиация 


Назад