Снежан Иванов Божков

Проф. д-р инж.
02/8929 345 ; 02/9059 606

0879293908 

bozhkov@mail.bg

Публикации
Научна компетентност:

  -Трактори и транспортни средства в земеделиетo - конструиране, модернизиране, изпитване, експлоатация; 
  -Технически средства за механизация на малки земеделски стопанства;

  -Мобилни енергетични средства с нетрадиционни схеми на формиране;

  -Оптимизиране използването на техниката в земеделсието.


Назад