Светла Симеонова Русева

Проф. д-р

+359 879537341

svetlarousseva@gmail.com 

Публикации
Научна компетентност: Ерозия на почвата – водна, ветрова:  модели, оценка на риска, бази данни; физика на почвата: механичен състав, почвена структура, агрегираност, порьозност, педотрансферни функции, бази данни.

Назад